New Japan Pro Wrestling have announced that the following matches will take place as part of their NJPW Road To Destruction event on September 11th at the Ryugasaki City General Gymnasium (Tatsunoko Arena) in Ibaraki, Japan.

— YOH vs. Yuto Nakashima.

— TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) vs. Oskar Leube & Togi Makabe.

— Yuji Nagata, Ryusuke Taguchi, Master Wato & Shota Umino vs. Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado & Tiger Mask.

— Hiroshi Tanahashi & Toru Yano vs. Oleg Boltin & Tomoaki Honma.

— CHAOS (Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto & YOSHI-HASHI) vs. TMDK (Mikey Nicholls, Shane Haste, Zack Sabre Jr. & Bad Dude Tito).

— Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi & BUSHI) vs. The United Empire (Will Ospreay, Jeff Cobb, The Great-O-Khan, HENARE & Callum Newman).

— Just 5 Guys (SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI) vs. HOUSE OF TORTURE (EVIL, SHO, Yujiro Takahashi & Dick Togo).