The following results are from a recent All Japan Pro Wrestling event. The event took place on January 27th, 2024 at the Esforta Arena in Hachioji, Tokyo, Japan.

Tag Team Match
Shuji Ishikawa & Black Menso-re’s Final AJPW Match
Shuji Ishikawa & Black Menso-re vs. Ryo Inoue & Ren Ayabe went to a 15 minute time limit draw.

6 Man Tag Team Match
Hikaru Sato, Hideki Suzuki & Suwama defeated Minoru Suzuki, Hokuto Omori & Naruki Doi.

Tag Team Match
Zen Nisshin Jidai (Rising HAYATO & Kento Miyahara) defeated Seigo Tachibana & Kuroshio TOKYO Japan.

Current Blast Bat Death Match
The Great Kojika, Raijin Yaguchi & Atsushi Onita defeated Takumi Sakurai, Mr. Pogo & Onryo.

Tag Team Match
Zen Nisshin Jidai (Atsuki Aoyagi & Yuma Aoyagi) defeated Hideki Okatani & Konosuke Takeshita.

AJPW World Junior Heavyweight Championship Match
Dan Tamura (c) defeated Koji Iwamoto.

AJPW World Tag Team Championships Match
Voodoo Murders (Rei Saito & Jun Saito) (c) defeated Ryuki Honda & Yuma Anzai.

AJPW Unified Triple Crown Heavyweight Championship Match
Katsuhiko Nakajima (c) defeated Shotaro Ashino.