The following results are from a recent All Japan Pro Wrestling event. The event took place on October 21st, 2023 at the Korakuen Hall in Tokyo, Japan.

Tag Team Match
Zen Nisshin Jidai (Rising HAYATO & Atsuki Aoyagi) defeated Takao Omori & Yoshitatsu.

Singles Match
Shinya Aoki vs. Dan Tamura went to a 15 minute time limit draw.

6 Man Tag Team Match
Sanshiro Takagi, Yukio Naya & HARASHIMA defeated Ren Ayabe, Shuji Ishikawa & Black Menso-re.

6 Man Tag Team Match
Minoru Suzuki, Hokuto Omori & Naruki Doi defeated Ryo Inoue, Hideki Suzuki & Koji Iwamoto.

AJPW TV 6 Man Tag Team Championships Match & KO-D 6 Man Tag Team Championships Match
Mayumi Ozaki, Maya Yukihi & Suwama defeated Saki Akai, Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani to become the new Champions.

Tag Team Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Rei Saito) defeated Yuma Anzai & Ryuki Honda.

AJPW Unified Triple Crown Heavyweight Championship Match
Yuma Aoyagi (c) defeated Kento Miyahara.