The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on May 5th, 2021 at the Hamamatsu Create in Hamamatsu, Shizuoka, Japan.

Singles Match
Yusuke Okada defeated Yuya Koroku.

Tag Team Match
Danshoku Dino & Antonio Honda defeated Disaster Box (Kazuki Hirata & Toru Owashi).

6 Person Mixed Tag Team Match
Eruption (Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yukio Sakaguchi) defeated Chris Brookes, Keigo Nakamura & Akito.

Singles Match
Tetsuya Endo defeated Yukio Naya.

6 Man Tag Team Match
Toi Kojima, Yuki Ino & HARASHIMA defeated Akiyama-gun (Jun Akiyama, Hideki Okatani & Makoto Oishi).

8 Man Tag Team Match
DAMNATION (Daisuke Sasaki, Yuji Hino, Hiroshi Yamato & Soma Takao) defeated DDT Sauna Club (Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata, Yuki Ueno & MAO).