The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on December 5th, 2021 at the Korakuen Hall in Tokyo, Japan.

Pre-Show Match
Hideki Okatani & Yuya Koroku defeated Yuki Ishida & Yukio Naya.

Pre-Show Match
Yusuke Okada defeated Mizuki Watase.

6 Person Tag Team Match
Saki Akai, Toi Kojima & Akito defeated Antonio Honda, Toru Owashi & Kazuki Hirata.

DDT Ironman Heavymetalweight Championship Match
Kazuki Hirata defeated Akito to become the new Champion.

DDT Ironman Heavymetalweight Championship Match
Toru Owashi defeated Kazuki Hirata to become the new Champion.

3 On 1 Handicap Match
Pheromones (Yuki Ino, Danshoku Dino & Yumeto Imanari) vs. Sanshiro Takagi was declared a no contest.

Singles Match
Masahiro Takanashi defeated Shunma Katsumata.

10 Man Tag Team Match
Jun Akiyama, Yuji Hino, The Bodyguard, Naomi Yoshimura & Tetsuya Endo defeated Chris Brookes, Kazusada Higuchi, Yuji Okabayashi, HARASHIMA & MAO.

DDT Universal Championship Match
Daisuke Sasaki (c) defeated Soma Takao.

D-King Grand Prix 2021 #2 Final
Konosuke Takeshita defeated Yuki Ueno.