The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on December 27th, 2020 at the Korakuen Hall in Tokyo, Japan.

Singles Match
Hideki Okatani defeated Toi Kojima.

Triple Threat Match
Antonio Honda defeated Toru Owashi and Nobuhiro Shimatani.

Tag Team Match
Danshoku Dino & Sanshiro Takagi defeated Super Sasadango Machine & Yukio Naya.

6 Person Mixed Tag Team Match
Eruption (Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yukio Sakaguchi) defeated Tomomitsu Matsunaga, Makoto Oishi & Mizuki Watase.

8 Man Tag Team Match
Tetsuya Endo, Mad Pauly, Yuji Hino & Soma Takao defeated Chris Brookes, Shinya Aoki, Keigo Nakamura & HARASHIMA.

KO-D 6 Man Tag Team Championships Match
Kazuki Hirata, Shota & Akito (c) defeated Yuki Ueno, Shunma Katsumata & MAO.

D-King Grand Prix 2021 Final
Jun Akiyama defeated Konosuke Takeshita.