The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on October 30th, 2021 at the 2AW Square in Chiba, Japan.

Tag Team Match
Chris Brookes & Keigo Nakamura defeated Yuya Koroku & Akito.

6 Person Mixed Tag Team Match
Saki Akai, Toru Owashi & Antonio Honda vs. Danshoku Dino, Yumeto Imanari & Yuki Ino was declared a no contest.

Singles Match
Yuki Ueno defeated Gota Ihashi.

6 Man Tag Team Match
Jun Akiyama, Yukio Naya & Yusuke Okada defeated Naomi Yoshimura, Kazuki Hirata & HARASHIMA.

Tag Team Match
MJ Paul & Daisuke Sasaki defeated Hideki Okatani & Soma Takao.

6 Man Tag Team Match
The 37KAMINA (Shunma Katsumata, Konosuke Takeshita & MAO) defeated Kazusada Higuchi, Hiroshi Yamato & Yuji Hino.

Singles Match
Tetsuya Endo vs. DJ Nira was declared a no contest.