The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on June 5th, 2022 at the 2AW Square in Chiba, Japan.

Singles Match
Yuya Koroku vs. Toi Kojima went to a 15 minute time limit draw.

Tag Team Match
Kazuki Hirata & Soma Takao defeated Antonio Honda & Toru Owashi.

Tag Team Match
Kaji Tomato & Naomi Yoshimura defeated The 37KAMINA (Yuki Ueno & Shunma Katsumata).

Tag Team Match
Masahiro Takanashi & HARASHIMA defeated Yusuke Okada & MAO.

Singles Match
Daisuke Sasaki defeated Hiroshi Yamato.

6 Man Tag Team Match
Jun Akiyama, Tetsuya Endo & Kazusada Higuchi defeated Yuki Ishida, Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani.

6 Man No Disqualification Tag Team Match
Quiet Storm, Yuji Hino & Yukio Naya defeated Ken’ichiro Arai, Shogun Okamoto & Hoshitango.