The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on November 15th, 2020 at the Fujisan Messe in Fuji, Shizuoka, Japan.

Singles Match
Akito defeated Tomomitsu Matsunaga.

Singles Match
Antonio Honda defeated Keigo Nakamura.

Mixed Tag Team Match
Eruption (Yukio Sakaguchi & Saki Akai) defeated Danshoku Dino & Hideki Okatani.

Singles Match
Kazusada Higuchi defeated Mad Pauly.

8 Man Tag Team Match
Konosuke Takeshita, Yuki Ueno, Shunma Katsumata & MAO defeated DAMNATION (Daisuke Sasaki, Nobuhiro Shimatani, Tetsuya Endo & Soma Takao).

6 Man Tag Team Match
Akiyama-gun (Jun Akiyama, Mizuki Watase & Makoto Oishi) defeated Chris Brookes, Kazuki Hirata & HARASHIMA.