The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on September 18th, 2022 at the Korakuen Hall in Tokyo, Japan.

Singles Match
Yusuke Okada defeated Yuya Koroku.

8 Man Tag Team Match
Kazuki Hirata, Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Antonio Honda vs. Pheromones (Danshoku Dino, Koju Takeda, Yumehito Imanari & Yuki Ino) was declared a no contest.

6 Man Tag Team Match
Yukio Naya, Soma Takao & Akito defeated Hideki Okatani, Yukio Sakaguchi & HARASHIMA.

8 Man Tag Team Match
DAMNATION T.A. (Daisuke Sasaki, MJ Paul, Minoru Fujita & KANON) defeated Kazusada Higuchi, Yuji Hino, Makoto Oishi & Yuki Ishida.

6 Man Tag Team Match
Masahiro Takanashi, Chris Brookes & Cara Noir defeated The 37KAMIINA (Toi Kojima, Yuki Ueno & MAO).

Singles Match
Naomi Yoshimura defeated Takeshi Masada.

Jun Akiyama Debut 30th Anniversary Special Match
Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Tetsuya Endo defeated Konosuke Takeshita, Yuji Nagata & Shunma Katsumata.