The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on September 19th, 2023 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

Pre-Show Match
Yasu Urano & Dr. Gore defeated Kappa Kozo & Monomoth.

Tag Team Gauntlet Match
Baliyan Akki & Takashi Sasaki defeated DAMNATION T.A. (Minoru Fujita & Daisuke Sasaki), Cho-un Shiryu & Shin Suzuki, Shogo Takagi & Antonio Honda, Brahman Shu & Brahman Kei, Hagane Shinno & Chie Koishikawa and Gota Ihashi & Shota.

Intergender Singles Match
Saki Akai vs. DJ Nira was declared a no contest.

6 Man Tag Team Match
Ken Ohka, Yukio Sakaguchi & Isami Kodaka defeated Daiki Shimomura, Munetatsu Nakamura & MAO.

Masahiro Takanashi Debut 20th Anniversary Special Match
Chris Brookes defeated Masahiro Takanashi.

Special 5 Minute Exhibition Match
KUDO defeated Masahiro Takanashi.