The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on December 12th, 2021 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

Tag Team Match
Tomomitsu Matsunaga & Akito defeated Yukio Naya & Yuya Koroku.

Tag Team Match
Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) defeated Yuki Ishida & Soma Takao.

Tag Team Match
Naomi Yoshimura & Toru Owashi defeated Hideki Okatani & Yuji Hino.

6 Person Tag Team Match
Saki Akai, Kazuki Hirata & Antonio Honda defeated Toi Kojima, Shunma Katsumata & MAO.

No Seconds Rules Match For The DDT Extreme Championship
Shinya Aoki (c) defeated Yumeto Imanari.

Tag Team Match
Calamari Drunken Kings (Chris Brookes & Masahiro Takanashi) vs. Daisuke Sasaki & MJ Paul was declared a no contest.

6 Man Tag Team Match
Jun Akiyama, Konosuke Takeshita & HARASHIMA defeated Tetsuya Endo, Kazusada Higuchi & Yuki Ueno.