The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on November 28th, 2021 at the Aquamarine Studio in Kimitsu, Chiba, Japan.

Pre-Show Match
Yukio Naya defeated Yuki Ishida.

Tag Team Match
Toru Owashi & Kazuki Hirata defeated Kuishinbo Kamen & Antonio Honda.

Tag Team Match
Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) defeated Naomi Yoshimura & Yuya Koroku.

Tag Team Match
Daisuke Sasaki & MJ Paul defeated Toi Kojima & Soma Takao.

8 Man Tag Team Match
The 37KAMINA (Konosuke Takeshita, Shunma Katsumata, Yuki Ueno & MAO) defeated Kazusada Higuchi, Tetsuya Endo, Hideki Okatani & Akito.

6 Man Tag Team Match
Hiroshi Yamato, Yuji Hino & HARASHIMA defeated Jun Akiyama, Yusuke Okada & Chris Brookes.