The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on May 27th, 2021 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

Pre-Show Match
Toi Kojima & Hideki Okatani defeated Yuya Koroku & Keigo Nakamura.

Fatal Five Way Match
Kazuki Hirata defeated Danshoku Dino, Saki Akai, Yuki Ino and Antonio Honda.

6 Man Tag Team Match
Chris Brookes, Yuki Ueno & MAO defeated Yukio Naya, Yusuke Okada & Akito.

6 Man Tag Team Match
Naomi Yoshimura, Toru Owashi & HARASHIMA defeated DAMNATION (Tetsuya Endo, Mad Pauly & Soma Takao).

Ultimate Tag League 2021 Group Stage Match
DAMNATION (Daisuke Sasaki & Yuji Hino) defeated Eruption (Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi).

Ultimate Tag League 2021 Group Stage Match
The 37KAMINA (Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata) defeated Junretsu (Jun Akiyama & Makoto Oishi).

Ultimate Tag League 2021 Final
The 37KAMINA (Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata) defeated DAMNATION (Daisuke Sasaki & Yuji Hino).