The following results are from a recent DDT Pro Wrestling event. The event took place on July 23rd, 2023 at the Ryogoku Kokugikan in Tokyo, Japan.

Singles Match
Takeshi Masada defeated Kazuma Sumi.

6 Man Tag Team Match
Shinichiro Kawamatsu, Sanshiro Takagi & Yuni defeated Toi Kojima, Masahiro Takanashi & Rukiya.

Triple Threat Trios Match
DAMNATION T.A. (MJ Paul, Minoru Fujita & KANON) defeated BURNING (Kotaro Suzuki, Yuya Koroku & Yusuke Okada) and Toru Owashi, Kazuki Hirata & Naruki Doi.

6 Man Tag Team Match
Pheromones (Danshoku Dino, Yuki Ino & Yumehito Imanari) defeated Yoshitomo Shimohigashi, Soma Takao & Akito.

Tag Team Match
Chiitan & Pokotan defeated Super Sasadango Machine & Andreza Giant Panda.

KO-D 6 Man Tag Team Championships Match
Saki Akai, Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani defeated Harimao (Yuki Ishida, Ryota Nakatsu & Kazusada Higuchi) to become the new Champions.

Singles Match
MAO defeated TAKA Michinoku.

Tag Team Match
Shigehiro Irie & Jun Akiyama defeated Yukio Naya & HARASHIMA.

Singles Match
Konosuke Takeshita defeated Yuki Ueno.

DDT Universal Championship Match
Matt Cardona (w/Steph De Lander) defeated Tetsuya Endo to become the new Champion.

Singles Match
El Desperado defeated Daisuke Sasaki.

KO-D Openweight Championship Match
Chris Brookes defeated Yuji Hino to become the new Champion.