The following results are from a recent Hard Hit event. The event took place on January 1st, 2022 at the Shin-kiba 1st RING in Tokyo, Japan.

Pre-Show Match
Kosaku Tonosaki vs. Keisuke Hashimoto went to a 10 minute time limit draw.

Tag Team Match
Daiju Wakamatsu & Takuro Niki vs. Junya Matsunaga & Dan Tamura went to a 10 minute time limit draw.

Singles Match
Keita Yano defeated Kuro-Obi.

8 Man Tag Team Match
Tyson Maeguchi, Tsuyoshi Okada, Koji Doi & SUSHI defeated Seigo Tachibana, Naoshi Sano, Yoshitatsu & TAMURA.

6 Man Tag Team Match
Takayuki Ueki, Toshiyuki Sakuda & Kohei Tokeshi vs. Rocky Kawamura II, Keisuke Okuda & Kengo was declared a no contest.

No Disqualification Match
Minoru Suzuki defeated Hikaru Sato.