The following results are from a recent Pro Wrestling NOAH live event. The event took place on September 13th, 2016 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

Tag Team Match
Hajime Ohara & Kenou defeated Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose.

8 Man Tag Team Match
Daisuke Harada, Katsuhiko Nakajima, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa defeated Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka).

6 Man Tag Team Match
Hitoshi Kumano, Mohammed Yone & Quiet Storm defeated Kaito Kiyomiya, Naomichi Marufuji & Toru Yano.

Singles Match
Maybach Taniguchi defeated El Desperado.

Singles Match
Lance Archer defeated Go Shiozaki.

Tag Team Match
Atsushi Kotoge & Masa Kitamiya defeated Suzuki-gun (Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru).