The following results are from a recent Tokyo Joshi Pro Wrestling event. The event took place on March 3rd, 2024 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

Tag Team Match
Chika Nanase & Arisu Endo defeated Nao Kakuta & Kira Summer.

Tag Team Match
Shino Suzuki & Raku defeated Uta Takami & Miu Watanabe.

Triple Threat Match
Suzume defeated Mahiro Kiryu and Kaya Toribami.

Tag Team Match
Kyoraku Kyomei (Shoko Nakajima & Hyper Misao) defeated Yuki Kamifuku & Pom Harajuku.

Singles Match
Rika Tatsumi defeated Haru Kazashiro.

Tag Team Match
Miyu Yamashita & Moka Miyamoto defeated Wakana Uehara & Toga.

Tag Team Match
Yuki Aino & Ryo Mizunami defeated Mizuki & HIMAWARI.