The following results are from a recent Tokyo Joshi Pro Wrestling event. The event took place on November 20th, 2020 at the Shinjuku FACE in Tokyo, Japan.

3 On 2 Handicap Match
BAKURETSU Sisters (Yuki Aino & Nodoka Tenma) defeated Haruna Neko, Moka Miyamoto & Raku.

8 Woman Tag Team Match
Mahiro Kiryu, Hikari Noa, Yuki Kamifuku & Pom Harajuku defeated Nao Kakuta, Miu Watanabe, Mirai Maiumi & MIZUKI.

Tag Team Match
NEO Biishiki-gun (Mei St-Michel & Saki-sama) defeated Sena Shiori & Suzume.

5 Way Elimination Match
Rika Tatsumi defeated Maki Itoh, Miyu Yamashita, Shoko Nakajima & Yuka Sakazaki.

Hyper Misao Retirement Match
Rika Tatsumi defeated Hyper Misao.